در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه هفتم (اول متوسطه اول) برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.


ریــــــاضیات
ارزشیابی فصل دوم (جدید)
سنجش آبانماه هندسه(جدید)
آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ (جدید)
پاسخ آزمون شماره 4 دیماه (جدید) آزمون ترم اول با پاسخ (جدید) سنجش یک مهرماه (جدید)
پاسخ آزمون شماره 1 دیماه (جدید) پاسخ آزمون شماره 2 دیماه (جدید) پاسخ آزمون شماره 3 دیماه (جدید)
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) آدینه 20 آذرماه 92 (جدید)
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
مبحث عبارت جبری نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل یک و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی فصل اول راهبردهای حل مسئله فصل دوم اعداد صحیح
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال
سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2 عددهای صحیح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اول تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح آزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازی مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوب مسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل
عـــربی
سنجش یک مهرماه عربی
(جدید)
آزمون ماهانه درس یک تا سه (جدید)
آزمون عربی (جدید) آزمون تستی (جدید) آزمون عربی 2 (جدید)
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال (جدید)
سوالات عربی ارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20 نمونه سوالپیـــام های آسمانی
سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم(جدید)
سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7

سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم

سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم
درس دوم درس سوم درس پنجم
قرآن
آزمون قرآن (جدید)


نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37
ادبیات فارسی
تکلیف منزل درس سه(نخبگان) (جدید)

نمونه سوال درس ۱و۲ (جدید) آزمون فارسی (جدید) تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان) (جدید)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسی
انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی
زبــــان انگلیسی
نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان (جدید)
آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4
نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال

عـــلوم تجربی
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم (جدید) فصل 3-اتم ها الفبای مواد (جدید)
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه (جدید)
سنجش یک مهرماه علوم(زیست) (جدید)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول (جدید)
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش (جدید)
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار (جدید) سوالات علوم (جدید)
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی (جدید)
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی (جدید)
فصل منابع انرژی (جدید)
فصل سفره سلامت (جدید)
فصل سلول (جدید)
فصل گردش خون و قلب (جدید)
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی
فصل 1مطالعات اجتماعی
تاریخ و جغرافیا و مدنی سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب سوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب درس های 1و2
درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابی
کار و فناوری
سوالات فناوری آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتم

موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس هفتم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | 9:25 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | 9:24 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ | 16:37 | نویسنده : رسول گلی زاده |

هفتمی ها


آزمون میان ترم اول علوم هفتم 92-93

(سری سوم)
http://hmofid.blogfa.com/post/61


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس هفتم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : سه شنبه ۳ دی۱۳۹۲ | 16:44 | نویسنده : رسول گلی زاده |
نمونه سوال تستی ادبیات هفتم


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس هفتم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : دوشنبه ۲ دی۱۳۹۲ | 16:46 | نویسنده : رسول گلی زاده |
دانلود سوالات  ریاضی کلاس چهارم( آذرماه)


                                              

      دانلود فایل pdf                                                دانلود فایل wordموضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس چهارم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۲ | 16:41 | نویسنده : رسول گلی زاده |

به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و پاسخنامه این گروه های تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد.

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه دوم ابتدایی 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه سوم ابتدایی 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه چهارم ابتدایی 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه پنجم ابتدایی 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه ششم ابتدایی 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۹۲ | 17:29 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : چهارشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۲ | 16:39 | نویسنده : رسول گلی زاده |

به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی ششم ابتدایی در نوبت دوم، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات این گروه را که همگی استاندارد سازی شده توسط سازمان سنجش آموزش و پرورش کشور می باشند را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد.

 

 

تعلیمات اجتماعی

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

 

فارسی و املا و انشا

 

 

 

 

هدیه های آسمانی

 

 

تذکر:

حتما پیش از دانلود آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس ششم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۲ | 15:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |

به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانات کلاس ششم ابتدایی در نوبت اول به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات این گروه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد.

 

 

 

 

 

علوم تجربی

 

 

 

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

املا و متن املا 

 

 

 

 

هدیه‌های آسمانی

 

 

تذکر: پیش از دانلود حتما آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس ششم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۲ | 15:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |
 

جانوران بی مهره

مخلوط ها

مخلوط ها


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی کلاس چهارم ، بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۸ دی۱۳۹۱ | 16:42 | نویسنده : رسول گلی زاده |
      


نمونه سوالات نوبت دوم دروس پایه پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند:

درصورتی که نمونه سوال باز نشد حتما درقسمت نظرات اطلاع دهید تا اشکال ان را برطرف نمایم.

انشائ فارسی

تاریخ مدنی 

ریاضی

علوم  

جغرافی

درادامه مطلب همین سوالات درقالب (ورد) آورده ام.

                             


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی
برچسب‌ها: نمونه سوال , پنجم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۱ | 20:0 | نویسنده : رسول گلی زاده |

آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتدايی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۱ دی۱۳۸۹ | 22:41 | نویسنده : رسول گلی زاده |

امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم خرداد


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۱ دی۱۳۸۹ | 22:40 | نویسنده : رسول گلی زاده |

سوال های تاریخ کلاس پنجم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۱ دی۱۳۸۹ | 22:39 | نویسنده : رسول گلی زاده |

نمونه سوال جغرافی پنجم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۱ دی۱۳۸۹ | 22:38 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : سه شنبه ۲۳ آذر۱۳۸۹ | 17:42 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : سه شنبه ۲۴ آذر۱۳۸۸ | 14:27 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۸۸ | 23:30 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۸۸ | 19:29 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۲۲ آذر۱۳۸۸ | 13:47 | نویسنده : رسول گلی زاده |
 

روزانه

 

سؤالات تاریخ پایه پنجم

مدنی پایه پنجم

سؤالات تاریخ پایه پنجم

تاریخ ومدنی کلاس پنجم

آزمون جمله نويسی - پايه سوم - تا ص 49

نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

نمونه سو’ال ریاضی نوبت اول سوم

نمو نه سوال جمله سازی وانشا سوم

جمله نويسی و انشاء - پايه سوم  جمله نويسی و انشاء - پايه سوم

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتداي

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم

سوالات تاريخ-چهارم ابتدايي

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

علوم نوبت دوم چهارم

انشا نوبت دوم کلاس چهارم

تاریخ کلاس چهارم

ریاضیات نوبت دوم

ریاضیات نوبت دوم

 جمله سازی نوبت اول پایه:دوم ابتدایی

امتحان: جمله سازی نوبت دوم - پایه:دوم ابتدایی

امتحان:جمله سازی نوبت دوم پایه:دوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس سوم

ریاضی نوبت اول کلاس سوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس دوم

جمله سازی نوبت اول کلاس سوم

نمونه متن املا - پایه اوّل ابتدایی

نمونه سوالات بخش اول - ساختمان بدن موجودات زنده

نمونه سوالات بخش 2 - غذاسازان بزرگ

نمونه سوالات بخش 3 - گياهان، موجودات پر ارزش

نمونه سوالات بخش 4 - جانوران بي مهره

سوالات درس علوم تجربي چهارم

سوالات علوم چهارم

نمونه سوالات درس جهات اصلي و فرعي (درس 4)

نمونه سوالات درس نقشه چيست ؟

نمونه سوالان درس ناهمواری های ایران

سوالات درس جغرافيا چهارم

سوالات ریاضی چهارم مهر 87

درس: علوم تجربی پایه چهارم دبستان

ریاضی پایه سوم دبستان 

ریاضی پایه دوم دبستان

ریاضی پایه دوم دبستان

ریاضی سوم دبستان

ریاضی اول دبستان

ریاضی پایه دوم دبستان

درس: جمله نویسی پایه دوم دبستان

جغرافی پایه چهارم دبستان

جغرافی پایه چهارم دبستان

درس: تاریخ ومدنی پایه چهارم دبستان

درس: بنویسیم پایه سوم دبستان

انشاء پایه چهارم دبستان

انشاپایه چهارم دبستان

درس: علوم پایه چهارم دبستان  

جمله نویسی پایه سوم دبستان

درس: تاریخ ومدنی چهارم دبستان

جمله نویسی پایه سوم دبستان

 

نمونه سوالات  دروس ابتدایی

مدنی چهارم

جغرافيا چهارم

تاریخ چهارم

علوم تجربی چهارم ابتدایی

جغرافی چهارم

درس علوم چهارم دبستان

تاریخ ومدنی چهارم

تاريخ و مدني چهارم

علوم پایه چهارم

نمونه سوال چهارم 

جغرافی پایه چهارم

انشاء

سوالات هماهنگ دروس پایه پنجم

تاریخ پنجم

علوم پنجم

مجموعه سوالات تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی

جغرافی پنجم

ریاضیات پنجم

نمونه سئوالات کلاس پنجم

علوم پنجم

انشاء

مجموعه سوالات هدیه های آسمان

مجموعه سئوالات جغرافیا

تاریخ مدنی

نمونه سوال سوم ابتدایی

نمونه سوال دوم ابتدایی

 

 

 

 


لینک از سایر وبلاگها

ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوال۱ علوم سوم

نمونه سوال۱ ریاضی سوم

نمونه سوال۱  المپیاد

ریاضی سوم ابتدایی

جمله نویسی دوم

نمونه سوال پنجم

ریاضی دوم

نمونه سوال دروس چهارم ابتدایی

بنویسیم دوم  

دروس ابتدایی

ریاضی سوم

 

 دروس ابتدایی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : شنبه ۲۱ آذر۱۳۸۸ | 16:59 | نویسنده : رسول گلی زاده |

نمو نه سوالات دوره  ابتدایی 

سؤالات تاریخ پایه پنجم

مدنی پایه پنجم

سؤالات تاریخ پایه پنجم

تاریخ ومدنی کلاس پنجم

آزمون جمله نويسی - پايه سوم - تا ص 49

نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

نمونه سو’ال ریاضی نوبت اول سوم

نمو نه سوال جمله سازی وانشا سوم

جمله نويسی و انشاء - پايه سوم  جمله نويسی و انشاء - پايه سوم

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتداي

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم

سوالات تاريخ-چهارم ابتدايي

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

علوم نوبت دوم چهارم

انشا نوبت دوم کلاس چهارم

تاریخ کلاس چهارم

ریاضیات نوبت دوم

ریاضیات نوبت دوم

 جمله سازی نوبت اول پایه:دوم ابتدایی

امتحان: جمله سازی نوبت دوم - پایه:دوم ابتدایی

امتحان:جمله سازی نوبت دوم پایه:دوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس سوم

ریاضی نوبت اول کلاس سوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس دوم

جمله سازی نوبت اول کلاس سوم

نمونه متن املا - پایه اوّل ابتدایی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۲۰ آذر۱۳۸۸ | 14:12 | نویسنده : رسول گلی زاده |
» علوم نوبت اول پایه پنجم :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
»
نمونه سوال جغرافی پنجم :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
»
تاریخ و مدنی پنجم :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
»
سوالات علوم چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سوالات درس علوم تجربی چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
علوم پایة چهارم آبان :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سوالات ریاضی چهارم مهر 87 :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سوالات درس جغرافیا چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سوالات علوم اجتماعی(جغرافی - تاریخ و مدنی) چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سوالات امتحانی تاریخ و مدنی پایه چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
پایه چهارم امتحان جغرافی :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
تاریخ و مدنی - نوبت اول چهارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
سئوالات کاربردی ( درس ریاضی ) سوم :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
»
سئوالات درس آلودگی دریاها - بخش 9 :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
نمونه سوالات درس علوم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
»
ریاضیات نوبت دوم پایه:دوم ابتدایی :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
»
ریاضیات نوبت دوم پایه:دوم ابتدایی :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
»
جمله سازی نوبت دوم پایه:دوم ابتدایی :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
»
جمله سازی نوبت دوم :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
»
جماه نویسی دوم جمله سازی نوبت اول :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
»
جمله سازی دوم :: ۱۳۸٧/٢/۱٩

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : پنجشنبه ۱۹ آذر۱۳۸۸ | 14:21 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : سه شنبه ۵ شهریور۱۳۸۷ | 0:39 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

نمونه سوالات  دروس ابتدایی

مدنی چهارم

جغرافيا چهارم

تاریخ چهارم

علوم تجربی چهارم ابتدایی

جغرافی چهارم

درس علوم چهارم دبستان

تاریخ ومدنی چهارم

تاريخ و مدني چهارم

علوم پایه چهارم

نمونه سوال چهارم 

جغرافی پایه چهارم

انشاء

سوالات هماهنگ دروس پایه پنجم

تاریخ پنجم

علوم پنجم

مجموعه سوالات تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی

جغرافی پنجم

ریاضیات پنجم

نمونه سئوالات کلاس پنجم

علوم پنجم

انشاء

مجموعه سوالات هدیه های آسمان

مجموعه سئوالات جغرافیا

تاریخ مدنی

نمونه سوال سوم ابتدایی

نمونه سوال دوم ابتدایی


لینک از سایر وبلاگها

ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوال۱ علوم سوم

نمونه سوال۱ ریاضی سوم

نمونه سوال۱  المپیاد

ریاضی سوم ابتدایی

جمله نویسی دوم

نمونه سوال پنجم

ریاضی دوم

نمونه سوال دروس چهارم ابتدایی

بنویسیم دوم  

دروس ابتدایی

ریاضی سوم

 

 دروس ابتدایی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : پنجشنبه ۳۰ خرداد۱۳۸۷ | 1:18 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:38 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:37 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:32 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:28 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:25 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:24 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:22 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:18 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:17 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:12 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:11 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:10 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:4 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 جمله نویس پایه سوم دبستان


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۶ خرداد۱۳۸۷ | 11:34 | نویسنده : رسول گلی زاده |

نمونه سوالات  دروس ابتدایی

 

مدنی چهارم

جغرافيا چهارم

تاریخ چهارم

علوم تجربی چهارم ابتدایی

جغرافی چهارم

 علوم چهارم دبستان

تاریخ ومدنی چهارم

تاريخ و مدني چهارم

علوم پایه چهارم

نمونه سوال چهارم 

جغرافی پایه چهارم

انشاء

سوالات هماهنگ دروس پایه پنجم

تاریخ پنجم

علوم پنجم

مجموعه سوالات تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی

جغرافی پنجم

ریاضیات پنجم

نمونه سئوالات کلاس پنجم

علوم پنجم

انشاء

مجموعه سوالات هدیه های آسمان

مجموعه سئوالات جغرافیا

تاریخ مدنی

نمونه سوال سوم ابتدایی

نمونه سوال دوم ابتدایی


لینک از سایر وبلاگها

ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوال۱ علوم سوم

نمونه سوال۱ ریاضی سوم

نمونه سوال۱  المپیاد

ریاضی سوم ابتدایی

جمله نویسی دوم

نمونه سوال پنجم

ریاضی دوم

نمونه سوال دروس چهارم ابتدایی

بنویسیم دوم  

دروس ابتدایی

ریاضی سوم

 

 دروس ابتدایی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۸۷ | 10:17 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ | 23:16 | نویسنده : رسول گلی زاده |
جغرافيا چهارم  
 
تصویرفئق ساعت جهانی را نشان می دهد

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ | 23:3 | نویسنده : رسول گلی زاده |
درس علوم چهارم دبستان   

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ | 23:2 | نویسنده : رسول گلی زاده |
درس تاريخ چهارم دبستان  

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ | 22:59 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۷ | 10:17 | نویسنده : رسول گلی زاده |
آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پایه پنجم ابتدای

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۷ | 9:21 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:42 | نویسنده : رسول گلی زاده |

جغرافی چهارم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:19 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

انشاء


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:17 | نویسنده : رسول گلی زاده |

انشاء


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |

نام آزمون:تاريخ و مدني چهارم ابتدائي


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:14 | نویسنده : رسول گلی زاده |

علوم  پنجم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:8 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

سوالات درس تاریخ پنجم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:7 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

سوالات درس تاریخ ومدنی چهارم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:2 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

 

درس جغرافی پنجم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:0 | نویسنده : رسول گلی زاده |

علوم  پایه چهارم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 11:56 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

 جغرافی پایه چهارم


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 11:55 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۶ دی۱۳۸۶ | 19:2 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۶ دی۱۳۸۶ | 18:51 | نویسنده : رسول گلی زاده |
تاريخ : یکشنبه ۱۶ دی۱۳۸۶ | 18:49 | نویسنده : رسول گلی زاده |

 

 نمونه سوالات علوم  پنجم(۲)

پرسش هاي بخش 3

برای دیدن سوالات و جواب ها روی ادامه مطلب کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۲۵ آذر۱۳۸۶ | 14:29 | نویسنده : رسول گلی زاده |