به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: علوم

پایه چهارم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات

1

گزینه درست را با ضربدر علامت بزنید. هر مورد (5/.) نمره

1- محلول الکل در آب چه نوع محلولی است؟ جامد در مایع (     )      مایع در مایع(   )

2- میگو جزء کدام یک از بند پایان است؟ حشرات (   )    عنکبوت ها (   )   خرچنگها(     )

3- ستاره  دریایی جزء کدام یک از بی مهرگان است؟  کیسه تنان(    )   خارتنان(  )    نرم تنان(    )

4- خرما در چه نوع آب ه هواییی رشد می کند ؟ گرم وخشک (    ) گرو ومرطوب(   ) سرد کوهستان(   )

5- کرم آسکاریس جزء کدام یک از کرمهاست؟   پهن (   )  لوله ای(   )   حلقوی(   )

6- بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست؟  عطارد (   )   زهره(    ) مریخ(     )   مشتری(    ) 

3

2

جا های خالی را پر کنید هر مورد (5/.) نمره

1-    رگهایی که خون را به قلب بر می گرداند ............... نام دارد.

2-     به سنگهایی که از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند سنگ ........... می گویند.

3-    دورترین سیاره به خورشید ...................... نام دارد.

4-    به هریک از دو سر آهن ربا .................... می گوییم.

5-    به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد .............. می گویند.

6-    به چیزهایی مانند چوب-شیشه وپلاستیک که برق از آنها نمی گذرد............. می گویند.

3

3

باز تابش نور چیست؟

 

 

1

4

کار گلبولهای سفید چیست؟

 

 

1

5

اندامهای تنفسی را نام ببرید؟

 

 

1

6

محلول چیست؟

 

 

1

7

هر سلول از چند بخش تشکیل شده است؟ نام ببرید

 

 

 

5/1

8

کشاورزی یعنی چه ؟

 

 

1

9

خون از چه قسمتهایی تشکیل شده است ؟ نام ببرید.

 

 

5/1

10

مخلوط چیست؟

 

 

2

11

دستگاه گردش خون شامل چه قسمتهایی است؟

 

 

 

1

12

گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی احتیاج دارند؟

 

 

 

2

13

آب شور است. حلال  وحل شونده را تعیین کنید؟

 

 

 

1

موفق باشید

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:10 | نویسنده : رسول گلی زاده |