ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: علوم

پایه چهارم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات

1

گزینه درست را با ضربدر علامت بزنید. هر مورد (5/.) نمره

1- محلول الکل در آب چه نوع محلولی است؟ جامد در مایع (     )      مایع در مایع(   )

2- میگو جزء کدام یک از بند پایان است؟ حشرات (   )    عنکبوت ها (   )   خرچنگها(     )

3- ستاره  دریایی جزء کدام یک از بی مهرگان است؟  کیسه تنان(    )   خارتنان(  )    نرم تنان(    )

4- خرما در چه نوع آب ه هواییی رشد می کند ؟ گرم وخشک (    ) گرو ومرطوب(   ) سرد کوهستان(   )

5- کرم آسکاریس جزء کدام یک از کرمهاست؟   پهن (   )  لوله ای(   )   حلقوی(   )

6- بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست؟  عطارد (   )   زهره(    ) مریخ(     )   مشتری(    ) 

3

2

جا های خالی را پر کنید هر مورد (5/.) نمره

1-    رگهایی که خون را به قلب بر می گرداند ............... نام دارد.

2-     به سنگهایی که از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند سنگ ........... می گویند.

3-    دورترین سیاره به خورشید ...................... نام دارد.

4-    به هریک از دو سر آهن ربا .................... می گوییم.

5-    به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد .............. می گویند.

6-    به چیزهایی مانند چوب-شیشه وپلاستیک که برق از آنها نمی گذرد............. می گویند.

3

3

باز تابش نور چیست؟

 

 

1

4

کار گلبولهای سفید چیست؟

 

 

1

5

اندامهای تنفسی را نام ببرید؟

 

 

1

6

محلول چیست؟

 

 

1

7

هر سلول از چند بخش تشکیل شده است؟ نام ببرید

 

 

 

5/1

8

کشاورزی یعنی چه ؟

 

 

1

9

خون از چه قسمتهایی تشکیل شده است ؟ نام ببرید.

 

 

5/1

10

مخلوط چیست؟

 

 

2

11

دستگاه گردش خون شامل چه قسمتهایی است؟

 

 

 

1

12

گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی احتیاج دارند؟

 

 

 

2

13

آب شور است. حلال  وحل شونده را تعیین کنید؟

 

 

 

1

موفق باشید

 نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت