به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: بنویسیم

پایه سوم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات

1

با هر کلمه یک جمله بساز؟

عرق ریزان:

کوه نورد :

امام خمینی(ره):

گرفته بودند:

4

2

مرتّب کنید وبنویسید.

هستم – واقعا-  زرنگی- حلزون- من .

او- با- میکردم- میداشتم- دوستی- کاش- بازی- تا.

سفالگری – مرّبی – گل – با – بچّه ها – راهنمایی – با – میکردند.

نوشت – در – مشخصّات – دفتر – مرا – او .

2

3

جاهای خالی را پر کنید. 1   -   مریم............گل ها را برای آموزگارش آورده بود.

2  -  داشتید از خیابان ...................  3 -  دانشمندان با............... فراوان به همه چیز نگاه می کنند.  4-   .................... همراه مادر بزرگ و پدربزرگت به گردش رفته بودی.

2

4

مخالف هر کلمه را بنویس.

  طلوع :                     سیراب :                    گرسنه :                      زود:

1

5

واحد شمارش هر کدام رابنویسید ؟

لباس گرم (                 )   جوراب (                   )             کتاب (                   )

1

6

با هر کلمه 4 کلمه جدید بنویسید.

 هنر : ............ ، ...............، ................، ...................   .

دانش :  ...............  ، ................. ، .................... ، ..................  .

2

7

کامل کنید وبنویسید.

روزی ، روزگاری در یک جنگل زیبا و دور، کنار یک چشمه ی پر آب آهویی...........

 

 

 

2

8

خلاصه ی درس امام و پروانه ها یا یکی از درس های کتاب بخوانیم که داستانی با شد  را در شش سطر بنویسید.

 

 

6

موفق باشید

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |