ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: تاریخ ومدنی

پایه چهارم دبستان  وحدت1

خرداد 1387

سوالات درس تاریخ ومدنی

گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

 

1

اولین ابزلرهای انسان های نخستین از چه جنسی بود ؟ الف)چوب o  ب) سنگo  ج ) چرمo              د)آهن o

5/0

2

انسانها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند ؟ الف)دامپروری o  ب) خانه سازیo           ج ) کشاورزیo د)ساختن ابزار o

5/0

3

حضرت موسی ( ع ) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد ؟     الف)بابل – نمرود o                    ب) بین النهرین - نمرودo  ج ) فلسطین – فرعون o د)مصر - فرعونo

5/0

4

مادها در دامنه کوه الوند کدام شهر را ساختند ؟ الف)هگمتانه o  ب) ایلامo  ج ) بابلo  د)شوش o

5/0

5

سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی را شکست دهد چه نام داشت ؟ الف)کوروش o  ب) سورناo   ج ) داریوش o  د) کراسوس o

5/0

6

در زمان ساسانیان چه کسی دین زرتشت را دین رسمی کشور اعلام کرد ؟ الف)انوشیروان o                     ب) یزدگردo   ج ) اردشیر o د) خسروپرویز o

5/0

7

نام پایتخت ساسانیان چه بود ؟ الف) تخت جمشید  o  ب) صد دروازه o  ج ) هگمتانه o د)تیسفون o

5/0

8

دین اسلام مردم را به ........... .......... برادری و آزادی دعوت می کرد .

5/0

9

کتاب مقدس زرتشتیان ................. نام داشت .

5/0

10

مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن ...................... بود .

5/0

11

رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد ؟ ص o  غلطo  

 5/0

12

علت عمده ی جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود ؟ ص o  غلطo  

5/0

13

خسروپرویز دعوت به اسلام را پذیرفت . ص o  غلطo  

5/0

به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

1

خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانداران دو نعمت بزرگ عطا کرده است آن دو نعمت کدام است ؟

 

 

1

2

لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 

5/0

3

سر گروه آریایی را که به ایران آمدند را نام ببرید ؟

 

75/0

4

چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد  توضیح دهید ؟

 

 

1

5

چه عواملی باعث شد حکومت اشکانی ضعیف شود ؟ ( 2 مورد )

 

1

6

سه پایه اصلی دین زرتشت را بنویسید ؟

 

75/0

 7    

دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟

 

5/0

( سوالات درس مدنی )

گزینه صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید ؟

1

دومین جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟ الف)خانواده  o  ب) مسجدo               ج) مدرسه o  د)کشور o

5/0

2

بیش تر روستاییان به چه شغلی مشغول بودند ؟ الف)دامپروری o  ب) کشاورزی و باغداری o             ج ) کارهای دستی o  د)کارهای صنعتی  o

5/0

3

اداره هر شهر بر عهده کدام سازمان است ؟ الف)شهرداری  o  ب) پلیس o  ج ) وزارت راه o              د) راهنمایی و رانندگی o

5/0

4

زبان و خط رسمی ملت ایران ............................ است ؟

5/0

5

انقلاب اسلامی ایران نشانه ی ........................ ملت ایران است ؟

5/0

به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

1

معنای نظم چیست ؟

 

 

5/1

2

چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است ؟

 

 

1

3

چهار چیز مشترک بین مسلمانان جهان را نام ببرید ؟

 

 

2

4

چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند ؟

 

 

1

موفق و کامیاب باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت