به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: ریاضی

پایه دوم دبستان  وحدت 2

خرداد 1387

سوالات

1

408 برابر است با  ........ یکی و ...... ده تایی  و ......... صد تایی

1

2

با دو عدد 8 و6 دو عدد دو رقمی بنویس ......... و........   .

1

3

علامت مناسب <  یا  >  =  قرار دهید.

                  321       312                         3+4           4

                  7+2        6+3                        2+7        6+5

2

4

جمع را حل کنید.

                                 =  4 + ( ......  +  .......)  = ( 4+2) + 8

 

1

5

از دو نقطه ی  1 و 2  چند خط راست می گذرد شکل آن را بکشید.

                                2                                    1

 

1

6

محور را حل کنید.

 

 

                                                =  ........   +.......... 

 

1

7

 نوشتن  عدد راادامه    بده                                                           --          --           --         --           --   65  -- 62

1

8

ساعت را بخوان و بنویس.

       .......  دقیقه مانده به ساعت .........

 

                              ......  : ........

1

9

312 سانتی متر چند  .........    متر  و   .........   سانتی متر می شود.

 

1

10

عدد ها را با حروف و رقم بخوانید  و بنویسید.

          ............        903                  هفتصد و هشتادویک 

                            

1

11

یکان عددی 8 و دهگانش 4 و صدگان آن عدد فرد می باشد این عدد را بنویس .

 

 

1

12

جمع کنید.     598 +                696 +

                 5                       224

 

1

13

تفریق کنید.                            78 -                   247 -

                                          3                       139

 

1

14

ماه دی 30 روز است امروز 20 دی ماه است چند روز از این ماه باقی مانده است.

 

 

1

15

وزن زهرا 25 کیلوگرم است. وزن حسین 12 کیلوگرم بیشتر از زهرا می باشد . وزن حسین چند کیلوگرم است.

 

 

1

16

در مستطیل ضلع های رو به رو با هم ...........   هستند.

  دایره قطرهای ...........دارد.

1

17

در جای خالی علامت مناسب  ( - یا + ) قرار دهید.

                                     600 = 300         300                       100 = 400        500

1

18

   ........... دوتا می شود ...... تا

 

 

  ...........پنج تا می شود ...... تا

 

 

1

19

برای هر شکل قطر رسم کنید.

 

 

 

 

 

 


                    لوزی                     مثلث                     مربع                          دایره

1

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:32 | نویسنده : رسول گلی زاده |