ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: ریاضی

پایه سوم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات

1

در جای خالی عدد مناسب را بنویسید.

.............. یکی و ................ ده تایی می شود=76

3 یکی و 0 ده تایی و 5 صدتایی و2 هزار تایی می شود = ..................

1

2

در جای خالی رقم مناسب بنویسید.                 4                3     

                                                          3 2-           6          - 

            26             723  

1

3

3 کیلو گرم و600 گرم چند گرم است.

2 کیلوگرم بیشتر است یا 1900گرم .

7 کیلومتر چند متر است.

3کیلومتر و 200 متر چند متر است.

2

4

علامت > یا < یا مساوی بگذارید.      

     137       47+90                                  254       258

    481       27+453                            1999      2000

2

5

ضرب زیر را روی محور نشان دهید و جواب را بنویسید.               =3 ×  4

 

 


1

6

هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند . در 4 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند.

 

1

7

اندازه  دور هر شکل ................. آن شکل نام دارد.

قطر دایره .................. شعاع آن می باشد.     هر دایره  چند شعاع دارد؟ ...........

5/1

8

ضرب های زیر را حل کنید؟           764                         1245            =7×6

                                              7   ×                        3    ×             =9×8

                                                                                                =10 ×21

                                                                                               =  1×14

2

 

تقسیم های زیر را حل کنید .

   = 9   :  82            = 7 : 39                          = 9 :   ۳        = 4 : 32

1

10

محیط مربّع  رو به رو  8 سانتیمتر است طول هر ضلع مربّع چه قدر است؟

 

 

1

11

جاهای خالی را کامل کنید.

4 سانتیمتر چند میلیمتر است؟

یک متر چند سانتیمتر است ؟

80 میلیمتر چند سانتیمتر است ؟

5/1

12

باغی است به شکل مربّع که طول هر طرف آن 400 متر است . محیط این باغ چند متر است.

 

 

1

13

دور اعداد زوج را یک خط بسته بکشید.

                             22  -  19  -  16  -  13  -  8  -   5  -   3  -  6  - 1

 

1

14

در جا های خالی علامت > یا < قرار دهید .

 

 

 

1

15

کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را در زیر آن بنویسید.

 

 

 

 

 


1

16

کلاس سوم 32 نفر دانش اموز دارد. اگر ربع این دانش آموزان عضو کتابخانه باشند چند نفر عضو کتابخانه هستند؟

 

 

 

1

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت