ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: علوم تجربی

پایه چهارم دبستان  وحدت1

خرداد 1387

 

الف) گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

 

 

1

آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟ الف)فرورفته o  ب) تختo  ج ) برآمدهo              

5/0

2

سنگ هایی که بر اثر سرد شدن مواد داغ تشکیل می شوند ........ نام دارند ؟ الف) رسوبی o            ب) آذرینo   ج ) دگرگونیo

5/0

3

در کدام مورد از سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شود ؟     الف) پزشکی o  ب) ساختمان سازیo             ج ) چرم سازی o

5/0

4

قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟ الف) سیتوپلاسم o  ب) هستهo                         ج ) پوسته o 

5/0

5

محل غذاسازی گیاهان .......... است . الف) ساقه  ب) برگo   ج ) میوه o

5/0

6

چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟ الف) نورخورشید o  ب) هوا o   ج ) سبزینه o

5/0

7

کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف) آب و نمک  o  ب) آب و شن o                                   ج ) آب و براده آهن o

5/0

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

 

1

بدن کرم .................از قطعه های پهن ساخته شده است .

5/0

2

کشاورزی یعنی پرورش .. ...................... .

5/0

3

بدن موجودات زنده از ..................... ساخته شده است .  

 5/0

4

اجسامی که برق را از خود عبور می دهند ........................... نام دارند .  

5/0

5

به نور خورشید که توسط ماده برگردانده می شود ...................... می گویند .  

5/0

 6

میکروسکوپ برای دیدن ............................ بکار می رود .

 5/0

ج ) پاسخ مناسب را علامت بزنید . ( ص - غ  )

 

1

گیاهان همه مواد لازم برای غذاسازی را از زمین می گیرند .   الف) ص o  ب) غo  

5/0

2

سنگ های آذرین لایه لایه هستند . الف) ص o  ب) غo  

5/0

3

سر پیچ جاده ها از آینه برآمده استفاده می شود . الف) ص o  ب) غo  

5/0

5

تلسکوپ برای دیدن سیاره ها بکار می رود . الف) ص o  ب) غo  

5/0

6

همه مخلوط ها محلول هستند . الف) ص o  ب) غo  

5/0

 7    

تخم مرغ یک سلول بزرگ است . الف) ص o  ب) غo  

5/0

 

د )به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 

 1

اندام های تنفسی را نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

 

 

 1

2

گرم و سرد ترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید ؟

 

1

3

حلال را تعریف کنید ؟

 

1

3

بازتابش نور چیست ؟

 

1

4

چگونه می توان قدرت آهن ربای الکتریکی را زیاد کرد ؟ ( 2 مورد )

 

 

1

5

چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

 

1

 

 

6

منظومه شمسی چیست ؟

 

  1

7

سرخرگ ها و سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند ؟

 

 

1

8

اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند خوردن دارو چخ فایده ای دارد ؟

 

 

1

9

قسمت های مختلف خون را نام ببرید ؟

 

 

5/1

موفق و کامیاب باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت