ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

هدف كلی :

دانش آموزان با نواحی آب و هوایی ایران آشنا شوند.

 

            اهداف جزئِی:

1- دانش آموزان با آب و هوای شمال کشور آشنا شوند.

2- دانش آموزان با آب و هوای جنوب کشور آشنا شوند.

3- دانش آموزان با آب و هوای مناطق کوهستانی کشور آشنا شوند.

4- دانش آموزان با نقشه ی آب و هوای کشور آشنا شوند.

5- دانش آموزان با انواع آب و هوای کشور آشنا شوند.

6- دانش آموزان با ویژگی های انواع آب و هوای کشور آشنا شوند.

7- دانش آموزان با کوچ و عشایر آشنا شوند.

8- دانش آموزان با کلمات بارش و دما آشنا شوند.

اهداف رفتاری :

پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

1- انواع آب و هوا را نام ببرند.

2- ویژگی های انواع آب و هوا را نام ببرند.

3- آب و هوا ها را با هم مقایسه کنند .

4- کوچ نشینی را تعریف کنند و شغل اصلی عشایر را نام ببرند.

5- ویژگی های آب و هوا را نام ببرند .

6- انواع آب و هوا را روی نقشه نشان دهند .

7- ییلاق و قشلاق را تعریف کنند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – بحث گروهی – نمایشی(اسلاید) و .....

 

رسانه های آموزشی

ماژیک – تخته- کتاب – نقشه – اسلاید – رایانه و....

 

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب – توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

 

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید نقشه  آشنا باشند.

2- دانش آموزان باید با جهت های اصلی و فرعی  آشنا باشند.

3- دانش آموزان باید با مفهوم آب و هوا  آشنا باشند.

ارزشیابی تشخیصی (4 دقیقه ) :

1- نقشه چیست ؟

2- اب و هوا چیست ؟

3- جهت های اصلی و فرعی را نام ببرند.

4- چند شهر در جهات مختلف شهر نام ببرند.

5- در مورد نقشه ایران هر چه می دانند بگویند.

6- سوالاتی از درس قبل می پرسیم.

 

ایجاد انگیزه و آماده سازی(3 دقیقه ):

پرسیدن سوالاتی در مورد آب و هوا در آن روز و صحبت در مورد آب و هوای شهر های دیگر و مسافرت های دانش آموزان به مناطق دیگر کشور و نوع آب و هوای آن جا

ارائه ی درس(23 دقیقه):

1- اسلاید ها را نشان می دهیم ومی خواهیم  مقدار متوسط  بارش در این سه شهر را با هم مقایسه کنند ؟

2- بعد از مشورت در گروه از آن ها جواب می خواهیم .

3- جواب ها را بررسی می کنیم

4- دوباره با توجه به اسلاید ها از آن ها می خواهیم مقدار متوسط  دما در این سه شهر را با هم مقایسه کنند ؟

5- بعد از مشورت در گروه از آن ها جواب می خواهیم . جواب ها را بررسی می کنیم

6- نقشه را نشان می دهیم و انواع آب و هوا را روی نقشه نشان می دهیم .

7- با استفاده از اسلاید عکسی از ناحیه ی خزری نشان می دهیم و از ان ها می خواهیم که در مورد وبژگی های احتمالی آن نظر دهند

8- جواب ها را بررسی می کنیم و اسلاید بعد که درمورد ویژگی های این ناحیه است را نشان می دهیم و در مورد دو آب و هوای دیگر نیز همین کار را می

کنیم

9- ارزشیابی تکوینی را با استفاده از اسلاید هایی که هر کدام یک منطقه ی آب و هوایی رانشان می دهند انجام می دهیم و در ادامه می خواهیم سوالاتی را که در اسلاید بعد است را در گروه جواب دهند و بعد آن ها را می پرسیم و برای هر گروه نمره می گذاریم.

 

ارزشیابی پایانی(5دقیقه )

1- انواع آب و هوا را نام ببرید.

2- ویژگی های انواع آب و هوا را نام ببرید.

3- آب و هوا ها را با هم مقایسه کنید .

4- کوچ نشینی را تعریف کنید و شغل اصلی عشایر را نام ببرید.

5- ویژگی های آب و هوا را نام ببرید .

6- انواع آب و هوا را روی نقشه نشان دهید .

7- ییلاق و قشلاق را تعریف کنید.

8- در هر منطقه ی آب و هوایی یک شهر نام ببرید.

جمع بندی کلی(2 دقیقه ):

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم مثلا می پرسیم نتیجه درس را بگویید،و یا این که از درس را با نمایش مجدد اسلاید ها جمع بندی می کنیم.

تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

کشیدن نقشه ی آب و هوایی ایران در دفتر نقشه و پرسیدن درس در جلسه ی آینده و هر گروه در مورد دریا ها و دریاچه های ایران تحقیق کنند و به کلاس ارئه دهند

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزاننوشته شده در تاريخ سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت