به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: تاریخ و مدنی

پایه پنجم دبستان  وحدت2

بهمن ماه

سوالات درس تاریخ

1

اسلام از سرزمین ..................... طلوع کرد

5/.

2

خانه خدا در آغاز محل .................... بود

5/.

3

حضرت محمد (ص) از ............................................ آزرده خاطر بود

5/.

4

سرپرست مسلمانان در زمان هجرت به حبشه ............................ بود

5/.

5

خبر خورده شدن عهدنامه توسط ...................به کافران گفته شد

5/.

6

هجرت پیامبر از مکه به مدینه ...................................... نام دارد.

5/.

7

این گفته پیامبر خطاب به کدام پادشاه بود ؟ مسلمانان در آینده سرزمین سامانیان  را فتح خواهند کرد ؟

 نادر شاه  (     )        بنی امیه (       )    خسرو پرویز(    )

5/.

8

پس از رحلت پیامبر اختلاف بر سر چه بود ؟  الف -  خلافت (     )   ب – بیعت (     )  ج  -  هیچکدام (    )  

5/.

9

نخستین کسانی که به دین پیامبر  ایمان آوردند حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه  بودند .     ص (      )       غ (     )

5/.

10

در زمان فتح مکه سر دسته مخالفان پیامبر ابوسفیان بود.     ص (      )       غ (     )

5/.

11

جنگ نهروان بین حضرت علی (ع) و خوارج بود .    .     ص (      )       غ (     )

5/.

12

دو دلیل اهمیت شهر مکه را بنویسید ؟

1

13

پس از فتح مکه پیامبر چه کرد ؟

1

14

نام دو جنگ پیامبر را بنویسید ؟

1

15

خوارج چه کسانی بودند ؟ حضرت علی (ع) با آنها چه کرد؟

5/1

16

امام حسین علت هجرت خود را چه می داند ؟

1

17

واقعه کربلا چه نتایجی از خود بر جای گذاشت ؟

1

 سوالات درس مدنی

1

در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما ........... .... نداشت ؟

5/.

2

یکی از راههای حفظ استقلال .................. و................... است؟

5/.

3

مهمتریت قانون هر کشور  قانون ...................... است.

5/.

4

قوانین را در جامعه ................ اجرا می کند ؟

5/.

5

در زمان غیبت امام زمان رهبری جامعه اسلامی بر عهده ی ................. است .   

5/.

6

پس از پیامبر رهبری جامعه اسلامی بر عهده ی پیشوایان دینی است . ص  (      )       غ (    )

5/.

7

قانون جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب  تهیه شده .  ص  (      )       غ (    )

5/.

8

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیگانگان چه دخالت های در اداره کشور ما داشتند؟

5/.

9

جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

1

10

وظیفه ی هر یک از قوانین زیر را بنویسید؟  الف)قوه مقننه:            ب) قوه قضائیه:

1

11

انقلاب اسلامی ما بر چه پایه های استوار است ؟

1

12

یکی از وظایف حکومت پاسداری از اسلام است ، شرح دهید؟

1

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:7 | نویسنده : رسول گلی زاده |