ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

 نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

كلاس: پنجم

 نام دبير مريوطه:

 

بسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

دبستان وحدت

نام آزمون: علوم

تاريخ آزمون:بهمن

مدت آزمون:    دقيقه

تعداد سئوالات:

تعداد صفحات:

رديف

‹خدايا ما را از تاريكي هاي وهم خارج ساز و به نور فهم و دانش گرامي بدار›

بارم

1

بزرگترين گروه بندپايان كدام است؟

عنكبوتها£       حشرات£     خرچنگ ها£      هزارپاها£

3

2

كدام يك گياهان زير در كاغذسازي فعال تر است؟  

گياه لوبيا£  گياه گوجه فرنگي£ گياه گندم£بوته گل سرخ£

3

كدام يك از موارد زير ادويه نيست؟

زردچوبه£  زعفران£    نمك£        فلفل£

4

وقتي جريان برق به طور همزمان به چند لامپ برسد چه نوع مداري است؟

مدار موازي£  مدار الكتريكي£  مدار متوالي£    مدار بسته

5

براي ساختن كوره ي آفتابي از چه آينه اي استفاده مي شود؟

آينه تخت£  آينه فرورفته£   آينه برآمده£    آينه كوچك£

6

كدام يك از موارد زير رسانا است؟

چوب خشك£        پلاستيك£     پاك كن£           آب

7

محل غذاسازي گياهان ...................... است.

5/2

8

به مخلوط هاي يكنواخت ........................ مي گويند.

9

تصوير هر چيز در آينه تخت ................. آن جسم است.

10

در محلول شكر با آب، به شكر ماده ي .................. و به آب ماده ي ................... مي گويند.

11

واحد ساختماني بدن سلول است؟    ص£            غ£

2

12

كرم خاكي چون خاك زمين كشاورزي را جابه جا مي كند براي كشاورزي مناسب نيست؟   ص£        غ£

13

صافي، زبري، و رنگ اجسام در بازتابش نور مؤثر است؟          ص£          غ£

14

مخلوط ماسه در آب مخلوط دو ماده ي جامد در جامد است؟       ص£      غ£

15

چهار مورد از تفاوت هاي موجود زنده با غير زنده را بنويسيد؟

2

16

بازتاب ش نور چيست؟انواع بازتابش را نام ببريد؟

5/1

17

هر سلول از چند بخش تشكيل شده است آن ها را بنويسيد؟

75/0

18

بي مهره ها چند گروه هستند؟ نام ببريد؟

5/1

19

اجسام رسانا و اجسام نارسانا را تعريف كرده و براي هركدام مثالي بزنيد؟

5/1

20

به چه گياهاني علف هاي هرز مي گويند؟ و چه ضرري براي كارهاي كشاورزي دارد؟

5/1

21

مخلوط چيست؟ با ذكر مثال:

75/0

22

كرم ها از نظر شكل به چند گروه تقسيم شده اند نام ببريد؟

75/0

23

پريسكوپ و زيبابين چيست؟

5/1

24

جدول زير را كامل كنيد؟

نوع محلول

مثال

1.      مايع در مايع

2.       

3 -گاز در مايع

1.

2. نمك در آب

3.

75/0نوشته شده در تاريخ جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت